Om Jungiansk analyse

Jungiansk terapi arbejder med terapi baseret på Carl Gustav Jung’s ideer (1875-1961). Siden Jung levede, har terapiformen udviklet sig og er ført ajour med nyere terapiformer og udviklingspsykologi. 

Den jungianske analyse arbejder med den ubevidste del af vores psyke, som indeholder erindringer om meget af det vi har erfaret gennem livet. Denne ubevidste del har betydning for hvordan du reagerer og håndterer forskellige situationer i livet. Heldigvis kan den viden som ligger i det ubevidste også blive vejen frem imod helbredelse og opdagelsen af nye ressourcer og glemte evner.  

I terapien bruger vi primært samtale baseret på psykodynamisk grundlag, og bruger gerne drømme, symboler, eventyr og andre kreative udtryk til at komme i kontakt med de mere ubevidste lag. Jeg presser ikke noget igennem – tingene kommer i dit tempo og du bestemmer hvad vi skal tale om. Terapien skal være et trygt sted, hvor du har mulighed for at undersøge og blive klogere på alt det der rører sig i dig.  

Jeg har personlig erfaring med den langvarige jungianske analyse og hvordan den hjælper med at lære sig selv bedre at kende, både med hensyn til styrker og svagheder. De regelmæssige samtaler over længere tid fører stille og roligt til en positiv udvikling og en indre styrke – som i høj grad også er baseret på relationen mellem terapeuten og klienten. Man bliver mere opmærksom og nysgerrig på sine egne reaktioner og dermed bedre til at håndtere alt det som livet byder på.  

Da den jungianske analyse er en terapiform der stille og roligt arbejder med de dybere lag, skal du være forberedt på at det tager tid – et forløb strækker sig typisk over ét til flere år. Dette er dog meget individuelt og et forløb varer så kort eller lang tid, som du ønsker det, og har brug for det.

Du kan læse mere om jungiansk analyse på C.G. Jung Instituttets hjemmeside.

Du kan også læse mere om jungiansk terapiJung for Alle.